โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสงช่วงสุวนิช ) ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คำขวัญ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำคุณภาพ อุดมคติโรงเรียน สามัคคี คือ พลัง ปรัชญา กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขอเชิญร่วมแบ่งปันบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญนักเขียนบล็อก (Blogger) ทุกท่าน ร่วมเผยแพร่แบ่งปันเรื่องราวในบล็อกของท่าน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ โรงเรียนวัดเขาวัง  ( แสง  ช่วงสุวนิช ) โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นเรื่องใด...กรุณาส่งที่อยู่ Blog ของท่านมาที่อีเมล์ weblogkhaowang@gmail.com หรือ เพิ่มเอาไว้ที่ท้ายบทความนี้ได้เลยครับ

รวมบล็อกครูเขาวัง

รวมบล็อก (ราชบุรี)